18 خـرداد 1402  20:47:53
صفحه اصلی مقررات           

قوانین و مقررات:

فروشنده: سایت  آرایش.کام به آدرس اینترنتی:araiesh.com

خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی ارسال کننده فرمـ سفارش خرید

1. فروشنده متعهد میگردد از اطلـاعات شخصی و فردی خریدار، در حد اختیار و توان مراقبت کرده و این اطلـاعات را کاملـاً محرمانه تلقی نماید و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی مگر با مجوز رسمی و قانونی ارائه نکند.

2.  فروشنده موظف است اطلـاعات دقیق و کامل کالـا را در اختیار خریدار قرار دهد.

3. فروشنده موظف است پکیج خریداری شده را مطابق با آنچه معرفی شده طبق شرایط مندرج در سایت  به خریدار ارائه نماید.

4. فروشنده موظف است پس از دریافت فرمـ و تائید سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن پکیج خریداری شده را آماده و  به دسترس خریدار قرار دهد.


5. خریدار موظف است اطلـاعات دقیق و کامل خود را برای دریافت سفارش در اختیار فروشنده قرار دهد.

 

 

 

 

عضویت رستوران

عضویت آموزشگاه

عضویت کاربران
مزایای عضویت

تعرفه عضویت

تعرفه تبلیغات

شکایات

مقررات

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

مدیریت: admin@karajsite.com
تبلیغ شما: tabligh@karajsite.com
پشتیبانی: support@karajsite.com